Informatie

Wereldwinkels Nederland

Wereldwinkel Zuidhorn ‘Fair van Ver’ is aangesloten bij Wereldwinkels Nederland. Wereldwinkels Nederland is een organisatie voor de ondersteuning van wereldwinkels. Alleen wereldwinkels waarvan de omzet minstens 85% fair trade is kunnen deelnemer van Wereldwinkels Nederland worden.

Fair trade is een samenwerkingsverband in de handelsketen om arbeids- en leefomstandigheden van producenten in niet-westerse culturen te verbeteren. Dit gebeurt door betere (faire) handelsvoorwaarden aan te bieden en door de rechten van producenten te beschermen.
Verder draagt fair trade bij aan sociale gelijkheid en economische zekerheid.
De criteria voor fair trade zijn:
– verantwoorde prijzen, leefbare lonen
– verantwoorde arbeidsomstandigheden
– geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
– gelijke kansen voor mannen en vrouwen
– zorg voor het milieu
– contracten afsluiten voor een langere periode
– transparantie.

Wij kopen producten in bij een selecte groep fair trade importeurs. Deze importeurs onderhouden een directe relatie met fair trade producenten in ontwikkelingslanden.

Wereldwinkel Zuidhorn ‘Fair van Ver’ is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
– Nettie Bolhuis, secretaris;
– Elly van Es, coördinator inkoop;
– Stien Hut, penningmeester;
– Yvonne Niezen, coördinatie actie/promotie;
– Dineke Kroon, PR.
Uiteraard kennen we ook de bestuursfunctie ‘Voorzitter’ maar die is op dit moment helaas vacant. Heeft u interesse? Neem contact met ons op! U kunt ons bereiken via Facebook of met het contactformulier op de site.