ANBI
Stichting Wereldwinkel Zuidhorn heeft een ANBI-status en zodoende zijn giften aftrekbaar van de belasting. Ons RSIN-nummer is 808621610. Op de website van Wereldwinkels Nederland worden elk jaar de jaarstukken gepubliceerd.


Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Wij voldoen aan de voorwaarden en staan ook als ANBI bekend bij de Belastingdienst.
Het exacte wat en hoe vindt u op de site van de Belastingdienst. U kunt ook contact met ons opnemen natuurlijk.

Alle giften komen ten goede aan de doelstellingen van de winkel. Onze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. We hebben allemaal onze eigen beweegredenen om een bijdrage te leveren en doen dat zonder uitzondering met overtuiging en plezier!