Donateurs
Onze donateurs ondersteunen onze doelstelling en helpen ons deze te realiseren. Wij waarderen dit bijzonder en stellen hun betrokkenheid erg op prijs. Wij informeren hen over onze activiteiten en we ontmoeten elkaar jaarlijks tijdens een VIP-avond. Er is dan gelegenheid tot kennismaken, bijpraten met medewerkers en bestuur van de winkel en er is de mogelijkheid om seizoensproducten te kopen, met een aantrekkelijke korting. Wilt u donateur worden? Neem contact met ons op over de mogelijkheden middels het contactformulier.

ANBI
Stichting Wereldwinkel Zuidhorn heeft een ANBI-status en zodoende zijn giften aftrekbaar van de belasting. Ons RSIN-nummer is 808621610. Op de website van Wereldwinkels Nederland worden elk jaar de jaarstukken gepubliceerd.