Wereldwinkels Nederland

Wereldwinkel Zuidhorn ‘Fair van Ver’ is aangesloten bij Wereldwinkels Nederland. Wereldwinkels Nederland is een organisatie voor de ondersteuning van wereldwinkels. Alleen wereldwinkels waarvan de omzet minstens 85% fair trade is kunnen deelnemer van Wereldwinkels Nederland worden.

Wat wil de Wereldwinkel
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers ervan.

Fair trade is een samenwerkingsverband in de handelsketen om arbeids- en leefomstandigheden van producenten in niet-westerse culturen te verbeteren. Dit gebeurt door betere (faire) handelsvoorwaarden aan te bieden en door de rechten van producenten te beschermen.
Verder draagt fair trade bij aan sociale gelijkheid en economische zekerheid.
De criteria voor fair trade zijn:
– verantwoorde prijzen, leefbare lonen
– verantwoorde arbeidsomstandigheden
– geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
– gelijke kansen voor mannen en vrouwen
– zorg voor het milieu
– contracten afsluiten voor een langere periode
– transparantie.

Inkoop
We gaan niet zelf naar de landen toe om inkopen te doen. Dit wordt voor ons door verschillende erkende importeurs gedaan. Zij hebben directe contacten met de producenten in ontwikkelingslanden. Onze vrijwilligers van de commissie Inkoop doen regelmatig inkopen bij deze erkende importeurs en zorgen er zo voor dat de winkel regelmatig nieuwe producten kan aanbieden.
Wereldwinkels Nederland controleert of de leveranciers zich houden aan de regels van eerlijke handel.

Stichting Wereldwinkel Zuidhorn ‘Fair van Ver’

Wereldwinkel Zuidhorn ‘Fair van Ver’ is een stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We werken met vrijwilligers, meer daarover lees je hier.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

– Arlewijn Kerssies, voorzitter;
– Aline Buit, secretaris
– Elly van Es, coördinator inkoop
– Carien Denissen, penningmeester
– Yvonne Niezen, coördinatie actie/promotie
– Dineke Kroon, PR